Poolse tolkdiensten voor uw bedrijfsvoering

Wij bieden tolkdiensten aan bedrijven die Poolse werknemers in dienst hebben. Onze tolkdiensten kunnen zowel persoonlijk op locatie  of telefonisch uitgevoerd worden. De dienst bieden wij zowel in het Pools-Nederlands als in het Nederlands-Pools.

Voordelen van Poolse tolkdiensten

In het geval dat uw gesprekspartner niet dezelfde taal spreekt als u, kunnen onze Poolse tolkdiensten goed van pas komen. Met een toename van Poolse werknemers in uw bedrijf, merkt u misschien dat de boodschap niet altijd effectief overkomt. Een oorzaak kan zijn, dat de werknemers de Nederlandse taal (nog) niet in voldoende mate beheersen.  Hieruit blijkt dat u genoodzaakt bent om aan de behoeften van mensen die een andere taal spreken te voldoen. De tolkdiensten die wij bieden, ondersteunen om uw boodschap over te brengen. Op deze manier kan uw bedrijfsvoering zich verder ontwikkelen. 

Wellicht bent u geïnteresseerd in onze taalcursussen voor Poolse werknemers. Hier vindt u meer informatie over onze taalcursus Nederlands en Nederlands op de werkvloer. U kunt zich hier aanmelden.

Gesprekken met Poolse werknemers

Wanneer uw werknemers (nog) niet in staat zijn om een professioneel gesprek met u te voeren, kan het voor u lastig zijn om bijvoorbeeld feedback te geven. De werknemers moeten hiervoor een bepaald niveau van de Nederlandse taal beheersen, zodat ze de mogelijkheid hebben om u te begrijpen en vervolgens te kunnen reageren. Het valt niet altijd mee om een gepast antwoord in een andere taal te formulieren. Daarom kunnen onze  Poolse tolkdiensten u en uw werknemers hierin extra steun bieden!

Denk aan gesprekken met een klein aantal deelnemers zoals:

Meldt u zich hier aan!

Overweegt u Poolse tolkdiensten in te zetten? Neem dan contact met ons op!

Poolse tolkdiensten
Poolse tolkdiensten

Wist u dat wij volledig verzorgde cursussen Nederlands op de werkvloer verzorgen? Inclusief afsluiting met bewijs van deelname of certificaat.

Voor uw informatie de tolkdiensten worden uitsluitend telefonisch uitgevoerd.