Functionerings- en beoordelingsgesprekken met Poolse werknemers

Deze gesprekken met alle medewerkers zijn een vast en belangrijk onderdeel in uw bedrijfsleven. Wat als u de gesprekken met uw Poolse werknemers moet voeren? Wellicht is de beheersing van de Nederlandse taal niet voldoende dat zij uw feedback begrijpen. Wij kunnen de bespreking zodanig begeleiden dat uw boodschap op een efficiënte manier overgedragen wordt.

De voordelen van het gebruik van tolken

Onze tolkdiensten kunnen van toepassing zijn in het geval van toename van Poolse medewerkers binnen uw bedrijf. Wij geven u de mogelijkheid om de gesprekken met zo min mogelijk fouten en frustratie af te ronden. Voorkom miscommunicatie!

Belang van gesprekken met Poolse werknemers

Wat zijn eigenlijk de voordelen van een efficiënt beoordelingsgesprek? Bij dit soort gesprekken wilt u uw werknemers beoordelen. Bekijk bijvoorbeeld de kwaliteit en kwantiteit. Verder geven de gesprekken met uw Poolse werknemers u als ondernemer de mogelijkheid om feedback aan de medewerker te geven en ook eventueel de verbeterpunten mee te geven. Bovendien kan een beoordelingsgesprek helpen bij het verbeteren van de productiviteit van de medewerker wat ten goede komt van uw bedrijf.

Ook vinden er functioneringsgesprekken plaats met uw Poolse werknemer. Bij dit gesprek wordt de werknemer niet perse beoordeeld. Het doel is om breder naar de functie te kijken en of deze nog beter vervuld kan worden. Tijdens zo een gesprek wordt dus bekeken of er meer efficiëntie en effectiviteit kan worden behaald. U kunt deze gelegenheid ook gebruiken om het welzijn van uw medewerker te bespreken. Overleg bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden. Dit kan op een positieve manier de werksfeer beïnvloeden. Onze tolkdiensten zorgen voor een duidelijke boodschap tussen beide partijen.

Laat de taal u niet belemmeren! Maak gebruik van onze tolkdiensten. Meer informatie over onze tarieven zijn hier te vinden. Wij kunnen u helpen bij het voeren van elke gesprek met uw Poolse werknemers.

poolse werknemers
Functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek in het Pools en Nederlands