Taalcursus Nederlands voor Poolse intercedenten

De werkzaamheden van een intercedent zijn van groot belang voor het bedrijfsleven. Daarom is het voor deze groep mensen essentieel om hun taalvaardigheden te verhogen. Om goede zaken te doen moet men zich goed zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken. Onze online taalcursus Nederlands voor Poolse intercedenten kan erbij helpen.

De verantwoordelijkheid van een intercedent

Een intercedent bemiddelt tussen werkzoekenden en bedrijven met lopende vacatures. Daarnaast werft hij/ zij potentiële opdrachtgevers en uitzendkrachten. Inmiddels is het aantal uitzendbureaus die tussen Poolse werknemers en Nederlandse bedrijven bemiddeld, toegenomen. De intercedent bij een uitzendbureau heeft veel verantwoordelijkheden waaronder nieuwe flexkrachten selecteren, contacten met de klanten onderhouden of administratie beheren. Voor deze groep werkers, die al op een bepaald niveau de Nederlandse taal beheersen, is het van belang om hun taalvaardigheden te verbeteren.

Het doel van de cursus

Tijdens onze online taalcursus Nederlands voor Poolse intercedenten wordt de nadruk op de volgende taalvaardigheden gelegd: spreken en schrijven. Een zakelijke benadering geeft uw Poolse intercedenten meer zelfvertrouwen, draagt bij een betere samenwerking met de Nederlandse uitzendbureaus. Tevens zorgt het voor dat de zaken soepel verlopen en dat beide kanten elkaar serieus nemen. Na afloop van deze taalcursus zij de Poolse intercedenten in staat om zich helder en zakelijker in het Nederlands uit te drukken.

Zakelijk spreken

In de taalcursus Nederlands voor Poolse intercedenten kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • gesprekken voeren
  • presentaties geven
  • vergaderen
  • telefoneren

Zakelijk schrijven

Tijdens de taalcursus Nederlands voor Poolse intercedenten kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • formeel e-mail schrijven
  • offertes schrijven
  • rapporten schrijven
  • notulen schrijven

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is voornamelijk bedoeld voor de Poolse intercedenten. Ook voor iedereen die in een Nederlandstalig bedrijf werkt en dagelijks de Nederlandse taal gebruikt in een zakelijke context.

Zakelijk Nederlands op maat

Onze taalcursus wordt op maat gemaakt, afgestemd op uw sector en leerdoelen van de cursisten. Het is mogelijk om deze cursus individueel of in groepsverband te volgen.
Kijk op het overzicht van onze cursussen en tarieven! Of neem contact met ons op!

Taalcursus Nederlands voor Poolse intercedenten